ANPC : protecția consumatorului

ANPC : protecția consumatorului
Cum se depune o reclamație
Retragerea unei reclamații
Telefonul consumatorilor : 0129551

Conform cerințelor Legii nr. 677 / 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata, S.C. Record Termo S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este : informarea utilizatorilor / clienților ( cumpărătorilor ) privind situația contului lor de pe S.C. Record Termo S.R.L. , informarea utilizatorilor / clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistica, de urmărire și monitorizare a vînzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și / sau de comandă declarați ca acceptați necondiționat ca datele dvs. personale sa fie incluse în baza de date a S.C. Record Termo S.R.L. , și va dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și / sau temporar de către S.C. Record Termo S.R.L. , afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și / sau derularea de către S.C. Record Termo S.R.L. , afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vînzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, va dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate ( cedate ) de către S.C. Record Termo S.R.L. atît afiliaților sai precum și altei / altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștința faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege , respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție , dreptul de opoziție , dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale , dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa: Intrarea Canarului nr.6, Sector 3, București, cod poștal : 030859 vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi :

– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interveniți asupra datelor transmise;
– sa va opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
– sa solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevazute de lege;

astfel, S.C. Record Termo S.R.L. poate notifica utilizatorii / clienții privind ofertele curente prin newsletter-uri, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

S.C. Record Termo S.R.L. nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator / client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul S.C. Record Termo S.R.L. poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntîmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, S.C. Record Termo S.R.L. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, tele-marketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a produselor și serviciilor noastre, asigurători.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Politie, Instantele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.