Publicat la data

Beating heart Arduino MAX7219 8×8 LED matrix

Beating heart Arduino MAX7219 8×8 LED matrix

Acesta este un proiect foarte simplu pentru a afișa o inimă care bate cu o placă Arduino și o matrice LED de 8×8 cu driver MAX7219

Matrix Arduino MAX7219

Cablarea este foarte simplă :

PIN MAX7219 VCC> Arduino pin 5V

PIN MAX7219 GND> Arduino pin GND

PIN MAX7219 DIN> Arduino pin 2

PIN MAX7219 CS> Arduino pin 3

PIN MAX7219 CLOCK> Arduino pin 4

Sketch-ul Arduino nu folosește nicio bibliotecă, deci este bine să înțelegeți cum să lucrați direct cu cipul MAX7219 prin registre (through registers).

Cod :

//–––––––––––––-

int ANIMDELAY = 100; // animation delay, deafault value is 100
int INTENSITYMIN = 0; // minimum brightness, valid range [0,15]
int INTENSITYMAX = 8; // maximum brightness, valid range [0,15]

int DIN_PIN = 2;   // data in pin
int CS_PIN = 3;    // load (CS) pin
int CLK_PIN = 4;   // clock pin

// MAX7219 registers
byte MAXREG_DECODEMODE = 0x09;
byte MAXREG_INTENSITY = 0x0a;
byte MAXREG_SCANLIMIT = 0x0b;
byte MAXREG_SHUTDOWN  = 0x0c;
byte MAXREG_DISPTEST  = 0x0f;

const unsigned char heart[] =
{
 B01100110,
 B11111111,
 B11111111,
 B11111111,
 B01111110,
 B00111100,
 B00011000,
 B00000000
};void setup ()
{
 pinMode(DIN_PIN, OUTPUT);
 pinMode(CLK_PIN, OUTPUT);
 pinMode(CS_PIN, OUTPUT);

 // initialization of the MAX7219
 setRegistry(MAXREG_SCANLIMIT, 0x07);
 setRegistry(MAXREG_DECODEMODE, 0x00); // using an led matrix (not digits)
 setRegistry(MAXREG_SHUTDOWN, 0x01);  // not in shutdown mode
 setRegistry(MAXREG_DISPTEST, 0x00);  // no display test
 setRegistry(MAXREG_INTENSITY, 0x0f & INTENSITYMIN);

 // draw hearth
 setRegistry(1, heart[0]);
 setRegistry(2, heart[1]);
 setRegistry(3, heart[2]);
 setRegistry(4, heart[3]);
 setRegistry(5, heart[4]);
 setRegistry(6, heart[5]);
 setRegistry(7, heart[6]);
 setRegistry(8, heart[7]);
}


void loop ()
{
 // second beat
 setRegistry(MAXREG_INTENSITY, 0x0f & INTENSITYMAX);
 delay(ANIMDELAY);
 
 // switch off
 setRegistry(MAXREG_INTENSITY, 0x0f & INTENSITYMIN);
 delay(ANIMDELAY);
 
 // second beat
 setRegistry(MAXREG_INTENSITY, 0x0f & INTENSITYMAX);
 delay(ANIMDELAY);
 
 // switch off
 setRegistry(MAXREG_INTENSITY, 0x0f & INTENSITYMIN);
 delay(ANIMDELAY*6);
}


void setRegistry(byte reg, byte value)
{
 digitalWrite(CS_PIN, LOW);

 putByte(reg);  // specify register
 putByte(value); // send data

 digitalWrite(CS_PIN, LOW);
 digitalWrite(CS_PIN, HIGH);
}

void putByte(byte data)
{
 byte i = 8;
 byte mask;
 while (i > 0)
 {
  mask = 0x01 << (i - 1);    // get bitmask
  digitalWrite( CLK_PIN, LOW);  // tick
  if (data & mask)        // choose bit
   digitalWrite(DIN_PIN, HIGH); // send 1
  else
   digitalWrite(DIN_PIN, LOW); // send 0
  digitalWrite(CLK_PIN, HIGH);  // tock
  --i;              // move to lesser bit
 }
}
//---------------------------------

emo-avataris work bro...