Posted on

How to Receive Arduino Sensor-Data on Your Android-Smartphone

How to Receive Arduino Sensor-Data on Your Android-Smartphone

Cum să primiți datele senzorilor Arduino pe telefonul smartphone Android

Modulul Bluetooth HC-05 / HC-06 comunică cu Arduino prin interfața UART. Fiecare mesaj pe care Arduino dorește să-l trimită este dat mai întâi modulului Bluetooth, care trimite mesajul fără fir. Pentru a evita problemele cu UART, Arduino și Bluetooth-Module trebuie să utilizeze aceeași baud-rate (la 9600 implicit). Este posibil să modificați baud-rate și parola modulului HC-05 / HC-06.

fix601uimyuf1cf-large

Puteți utiliza orice placă de dezvoltare de tip Arduino

Bluetooth Module

Cablare HC-05/HC-06 :

-GND din HC-05 la GND Arduino

-VCC de HC-05 la 3.3V Arduino sau 5V cum permite modulul

-TX HC-05 la Arduino Pin 10 (RX)

-RX HC-05 la Arduino Pin 11 (TX)

Important: HC-05 RX nu este conectat la Arduino RX și TX

AppArduino Bluetooth Data

Codul : (atentie la copiere ar putea apare erori de la fonturi)

// –––––––-

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial BTserial(10, 11); // RX | TX

int sensorPin = A0;

int sensorValue = 0;

void setup() {

BTserial.begin(9600); }

void loop() {

sensorValue = analogRead(sensorPin);

//IMPORTANT: The complete String has to be of the Form: 1234,1234,1234,1234;

//(every Value has to be seperated through a comma (‘,’) and the message has to

//end with a semikolon (‘;’))

BTserial.print(„1234”);

BTserial.print(„,”);

BTserial.print(„1234.0”);

BTserial.print(„,”);

BTserial.print(„1234 hPa”);

BTserial.print(„,”);

BTserial.print(„500 ml/s”);

BTserial.print(„,”);

BTserial.print(sensorValue);

BTserial.print(„;”);

//message to the receiving device

delay(20);

Important:
Acest cod Arduino este scris pentru vizualizarea datelor de măsurare de la un microcontroler prin Bluetooth. Înainte de a începe această aplicație, Bluetooth-Modul (HC-05) trebuie
pir-uit la Smartphone. În cazul special al HC-05, PinCode-ul implicit pentru inițierea procesului de cuplare este „1234”.
Cabluri:

GND de la HC-05 la GND Arduino,

VCC de la HC-05 la VDC Arduino,

TX HC-05 la Arduino Pin 10 (RX)

RX HC-05 la Arduino Pin 11 (TX)

Android App „Arduino Bluetooth Data”

Următoarea aplicație intenționează să proceseze datele de măsurare primite și le vizualizează:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frederikhauke.ArduTooth

fjgloomimyuezhv-large unnamed unnamed2 unnamed3

sursa: https://www.instructables.com/id/How-to-Receive-Arduino-Sensor-Data-on-Your-Android/

Lasă un răspuns