Publicat la data

Bluetooth – Folosire și conectare rapidă la Arduino

Bluetooth – Folosire și conectare rapidă la Arduino

Modulul Bluetooth HC-05 sau Bluetooth HC-06

Mai întâi conectăm modulul la Arduino, folosim o conectare serială virtuală ca să nu mai deconectăm modulul în momentul programării placii Arduino

images2

După conectare și alimentare ledul modulului începe să clipească

In cod apare :

#include <SoftwareSerial.h>  // nativa ID Arduino
SoftwareSerial blue_serial(9, 10); // RX, TX

Adică Serial virtual cu numele „blue_serial” (sau oricare nume doriți), pin RX de la modul la pin 9 Arduino, respectiv pin TX de la modul la pin 10 Arduino (sau oricare pini doriți).

Urmează să configurăm telefonul cu Android cu Modulul Bluetooth

In Setup telefon la Bluetooth -> Search for devices -> Available devices

android3

Apare HC-05 sau HC-06 si/sau device mac address

Selectați și faceți Pairing cu codul PIN 1234

android2

Dacă se conectează ledul modulului nu mai clipește și este gata de comunicare cu Arduino.

Acum la orice aplicație trebuie setată și corelată cu codul butoanele sau consola, pentru că pe serial se trimit în special „caractere”.

Succes!

Tutoriale Youtube :

How to control a LED using a bluetooth module

How to Pair HC-05 Bluetooth Modules

Atenție la declararea pinilor.

Acum mai trebuiește instalată și configurată aplicația pentru telefon în Google Play :

Arduino bluetooth controller

ikon

set-butoane

index

Publicat la data

Robot 2WD Roboromania autonom cu radar ocolire obstacole

Robot 2WD Roboromania autonom cu radar ocolire obstacole

robot

Unul dintre cele mai simple coduri pentru Robot 2WD autonom cu radar ocolire obstacole.

Avem nevoie de :
o placă de dezvoltare tip Arduino UNO (oricare)
un modul driver motoare L298N
un senzor cu ultrasunete
șasiu cu 2 motoare 2WD
servomotor
cabluri Dupont

robot-2wd-roboromania

Cel mai simplu cod :

//––––––––––––––

// roboromania.ro Arduino Object Avoiding Robot with Ultrasonic Sensor
#include <Servo.h>
#include „Ultrasonic.h”

const int buzzer = 8;
const int motorA1= 2;
const int motorA2= 6;
const int enableA = 3;
const int motorB1= 10;
const int motorB2= 9;
const int enableB = 5;

Ultrasonic ultrasonic(A2 ,A3); //(trig pin,echo pin)
Servo myservo;

int distance;
int checkRight;
int checkLeft;
int pos=100;
int speedPWM = 150; //Change speed (PWM max 255)

void setup()
{
myservo.attach(7); //Servo pin connected to pin 7
myservo.write(pos);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
pinMode(motorA1,OUTPUT);
pinMode(motorA2,OUTPUT);
pinMode(motorB1,OUTPUT);
pinMode(motorB2,OUTPUT);
pinMode(enableA, OUTPUT);
pinMode(enableB, OUTPUT);
delay(1000);
}

void loop(){
analogWrite(enableA, speedPWM);
analogWrite(enableB, speedPWM+50);
//Read distance…
distance = ultrasonic.Ranging(CM); // CM= centimeters INC= inches
delay(20);
//Check for objects…
if (distance > 15){
forward(); //All clear, move forward!
noTone(buzzer);
}
else if (distance <=15){
stop(); //Object detected! Stop the robot and check left and right for the better way out!
tone(buzzer,500); // play a tone
//Start scanning…
for(pos = 30; pos < 170; pos += 1){
myservo.write(pos);
delay(10);
}

checkLeft = ultrasonic.Ranging(CM);

for(pos = 170; pos>=30; pos-=1){
myservo.write(pos);
delay(10);
}

checkRight= ultrasonic.Ranging(CM);

myservo.write(100); // Sensor „look” forward again

// decision turn left or right?
if (checkLeft < checkRight){
left();
delay(500);
}
else if (checkLeft > checkRight){
right();
delay(500);
}
else if (checkLeft <=10 && checkRight <=10){
backward();
left();
}
}
delay(150);
}
void forward(){
digitalWrite(motorA1, HIGH);
digitalWrite(motorA2, LOW);
digitalWrite(motorB1, HIGH);
digitalWrite(motorB2, LOW);
}

void backward(){
digitalWrite(motorA1, LOW);
digitalWrite(motorA2, HIGH);
digitalWrite(motorB1, LOW);
digitalWrite(motorB2, HIGH);
}

void left(){
digitalWrite(motorA1, HIGH);
digitalWrite(motorA2, LOW);
digitalWrite(motorB1, LOW);
digitalWrite(motorB2, HIGH);
}

void right(){
digitalWrite(motorA1, LOW);
digitalWrite(motorA2, HIGH);
digitalWrite(motorB1, HIGH);
digitalWrite(motorB2, LOW);
}

void stop(){
digitalWrite(motorA1, LOW);
digitalWrite(motorA2, LOW);
digitalWrite(motorB1, LOW);
digitalWrite(motorB2, LOW);
}

//––––––––––––––

Atenție la declararea pinilor. Dacă copiați codul atenție la fonturi.

Succes !

Publicat la data

Cum scriem cu Arduino pe un LCD i2C

Cum scriem cu Arduino pe un LCD i2C

arduino-lcd-i2c

Componente:
Arduino Uno
LCD 2×16 sau 4×20
Modul i2C (cel care da adresa LCD)

Ce trebuie sa știți :
Atenție în cod la declararea tipului de LCD (adresa,caractere,linii)
Dacă nu știți adresa folosiți Arduino/File/Exemples/LiquidCrystal/test/i2cLCDguesser

Cod:

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2); // (adresa,caractere,linii) deci pentru 4×20 va fi (0x3f, 20, 4)

// LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // sau (adresa,caractere,linii)

void setup()
{
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.print(„Hello, world!”);
}

void loop()
{
lcd.setCursor ( 0, 0 );  // prima linie
lcd.print(„Hello world!”);

lcd.setCursor ( 0, 1 );   // a doua linie
lcd.print(„Hello again!”);
}

Succes!

Nu reușiți veniți la noi la ROBOROMANIA

Publicat la data

Cum comandam un motor DC cu un tranzistor

Cum comandam un motor DC cu un tranzistor

1  2  2n2222-roboromania-pini

Pentru a comanda un motor de curent continuu, aveți nevoie de o cantitate mai mare de curent decât poate da arduino.
Trebuie să utilizați un tranzistor.
Tranzistorul pe care îl folosim pentru acest tutorial este 2N2222 și este de 40V și 200mA, este perfect pentru un motor de jucărie.
Notă: Cu acest cod veți putea controla viteza motorului din „serial monitor”.

Componente:
Arduino UNO
Breadboard
Rezistor de 220 Ohm
Tranzistor 2N2222
Dioda 1N4148
DC Motor

Cod:

// –––––

//Baza de la tranzistor la (Arduino PWM Digital) Pin 3
const int motorPin = 3;

int Speed; //Variabila „Speed” PWM
int flag;

void setup()
{
pinMode(motorPin, OUTPUT); //Set pin 3 as an OUTPUT
Serial.begin(9600); //Init serial communication
//Print a message:
Serial.println(„Scrie un numar de la  50 la 255”);   //De ce minimun 50, pentru ca altfel motorul se opreste
Serial.println(„”);
}

void loop()
{
//Verifica daca se poate comunica peserial:
if (Serial.available() > 0)
{
// Daca se scrie ceva pe serial:
Speed = Serial.parseInt();
flag=0;
}

//Trimitere valida intre 50 si 255
if (Speed>=50 && Speed<=255){
//Trimite valoarea PWM la Pin3 spre tranzistor si mesaj pe monitor
analogWrite(motorPin, Speed);
//Print mesaj pe monitor o data
if (flag==0){
//Print valoare PWM
Serial.print(„Motorul se invarte cu: „);
Serial.print(Speed);
Serial.println(” PWM”);
flag=1;
}
}
delay(1000);
}

// ––––-

Succes!

Publicat la data

How to Receive Arduino Sensor-Data on Your Android-Smartphone

How to Receive Arduino Sensor-Data on Your Android-Smartphone

Cum să primiți datele senzorilor Arduino pe telefonul smartphone Android

Modulul Bluetooth HC-05 / HC-06 comunică cu Arduino prin interfața UART. Fiecare mesaj pe care Arduino dorește să-l trimită este dat mai întâi modulului Bluetooth, care trimite mesajul fără fir. Pentru a evita problemele cu UART, Arduino și Bluetooth-Module trebuie să utilizeze aceeași baud-rate (la 9600 implicit). Este posibil să modificați baud-rate și parola modulului HC-05 / HC-06.

fix601uimyuf1cf-large

Puteți utiliza orice placă de dezvoltare de tip Arduino

Bluetooth Module

Cablare HC-05/HC-06 :

-GND din HC-05 la GND Arduino

-VCC de HC-05 la 3.3V Arduino sau 5V cum permite modulul

-TX HC-05 la Arduino Pin 10 (RX)

-RX HC-05 la Arduino Pin 11 (TX)

Important: HC-05 RX nu este conectat la Arduino RX și TX

AppArduino Bluetooth Data

Codul : (atentie la copiere ar putea apare erori de la fonturi)

// –––––––-

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial BTserial(10, 11); // RX | TX

int sensorPin = A0;

int sensorValue = 0;

void setup() {

BTserial.begin(9600); }

void loop() {

sensorValue = analogRead(sensorPin);

//IMPORTANT: The complete String has to be of the Form: 1234,1234,1234,1234;

//(every Value has to be seperated through a comma (‘,’) and the message has to

//end with a semikolon (‘;’))

BTserial.print(„1234”);

BTserial.print(„,”);

BTserial.print(„1234.0”);

BTserial.print(„,”);

BTserial.print(„1234 hPa”);

BTserial.print(„,”);

BTserial.print(„500 ml/s”);

BTserial.print(„,”);

BTserial.print(sensorValue);

BTserial.print(„;”);

//message to the receiving device

delay(20);

Important:
Acest cod Arduino este scris pentru vizualizarea datelor de măsurare de la un microcontroler prin Bluetooth. Înainte de a începe această aplicație, Bluetooth-Modul (HC-05) trebuie
pir-uit la Smartphone. În cazul special al HC-05, PinCode-ul implicit pentru inițierea procesului de cuplare este „1234”.
Cabluri:

GND de la HC-05 la GND Arduino,

VCC de la HC-05 la VDC Arduino,

TX HC-05 la Arduino Pin 10 (RX)

RX HC-05 la Arduino Pin 11 (TX)

Android App „Arduino Bluetooth Data”

Următoarea aplicație intenționează să proceseze datele de măsurare primite și le vizualizează:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frederikhauke.ArduTooth

fjgloomimyuezhv-large unnamed unnamed2 unnamed3

sursa: https://www.instructables.com/id/How-to-Receive-Arduino-Sensor-Data-on-Your-Android/