Publicat la data

LED ON/OFF comandat la bătaie din palme „CLAPS” – pentru începători

LED ON/OFF comandat la bătaie din palme „CLAPS”

Puteți să aprindeți/stingeți lumina din camera la o bătaie din palme

Avem nevoie de :

Placă de dezvoltare UNO R3 (sau oricare)
Uno-roboromania-fata

Modulul senzor de detectare a sunetului

Modulul-senzor-detectare-sunet-roboromania
Ca LED îl vom folosi pe cel de la placa de dezvoltare : Led13 (sau oricare LED montat în "pin" cu o rezistentă în serie de 1k))

Codul : CLAPS
//-------------------------------
const int sound_pin = 2;
const int led_pin = 13;
const unsigned long min_time_distance_between_signals = 100UL;
const unsigned long max_time_distance_between_signals = 500UL;

const unsigned long delay_after_triggered = 2000UL;

bool led_state;
unsigned long last_time_since_clap;
unsigned long last_action_time;

void setup ()
{
 Serial.begin(9600); 
 pinMode (sound_pin, INPUT) ; 
 pinMode(led_pin, OUTPUT);
 digitalWrite(led_pin, LOW);

 led_state = false;
 last_action_time = 0;
 last_time_since_clap = 0;
}

void update_state(bool new_state, unsigned long current_time) {
 led_state = new_state;
 last_action_time = current_time;
 digitalWrite(led_pin, led_state ? HIGH : LOW);
 Serial.print("state = ");
 Serial.println(led_state);
}

void loop () {
 int sound_detected_state = digitalRead(sound_pin);

 unsigned long current_time = millis();
 unsigned long delta_time_since_last_action = current_time - last_action_time;

 if ((delta_time_since_last_action > delay_after_triggered) && ( sound_detected_state == HIGH )) {
 if (!led_state) {
 unsigned long current_delta_time_between_signals = current_time - last_time_since_clap;
 if (current_delta_time_between_signals > max_time_distance_between_signals) {
 last_time_since_clap = current_time;
 } else if (current_delta_time_between_signals > min_time_distance_between_signals) {
 update_state(true, current_time);
 }
 } else {
 update_state(false, current_time);
 }
 }
}
//-------------------------------

Succes !

Colectivul Roboromania

Lasă un răspuns