Posted on

Descrierea pinilor la placa UNO R3

Descrierea pinilor la placa UNO  R3

Uno-roboromania-fata  Uno-MCU-MEGA328PU-ATMEGA16U2-roboromania-fata

Începând de sus.

Există 14 pini digitali de intrare / ieşire (I/O sau input/output).

Aceştia operează la o tensiune de 5 volţi şi pot fi controlaţi cu una din funcţiile pinMode(), digitalWrite() şi digitalRead().

Fiecare pin poate primii sau trimite o intensitate de maxim 40 mA şi au o rezistenţă internă între 20-50 kOhmi (default deconectată). În afară de semnalul standard I/O, unii dintre pini mai au şi alte funcţii specializate.

 • 0 (serial) RX – pin serial, utilizat în special pentru recepţia (intrare – Rx) datelor seriale asincrone (asynchronous serial communication) Protocolul serial asincron este o metodă foarte răspândită în electronică pentru a trimite şi recepţiona date între dispozitive. Acest protocol este implementat în dispozitiv numit UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
 • 1 (serial) TX – pin serial, utilizat pentru trimiterea datelor asincrone (ieşire – Tx). TTL vine de la transistor-transistor logic.
 • 2 (External Interrupts) întrerupere externă. Acest pin poate fi configurat pentru a declanșa o întrerupere la o valoare mică, un front crescător sau descrescător, sau o schimbare în valoare. Vezi detalii despre posibile comenzi la attachInterrupt()
 • 3 (External Interrupts + PWM) întrerupere externă. Identic cu pinul 2. Suplimentar, toţi pinii marcaţi cu semnul ~ pot fi folosiţi şi pentru PWM (pulse with modulation)
 • 4 (I/O) pin standard intrare/iesire
 • 5 (PWM) poate furniza control de ieşire pe 8-bit pentru controlul PWM. Vezi detalii despre posibile comenzi la analogWrite()
 • 6 (PWM)
 • 7 (I/O) pin standard intrare/ieşire
 • 8 (I/O) pin standard intrare/ieşire
 • 9 (PWM)
 • 10 (PWM + SPI) – suportă comunicare prin interfaţa serială (Serial Peripheral Interface). SPI-ul are patru semnale logice specifice iar acest pin se foloseste pentru SS – Slave Select (active low; output din master). Pinii SPI pot fi controlaţi folosind libraria SPI.
 • 11 (PWM + SPI) – suportă SPI, iar acest pin se foloseşte pentru MOSI/SIMO – Master Output, Slave Input (output din master)
 • 12 (SPI) – suportă SPI, iar acest pin se foloseşte pentru MISO/SOMI – Master Input, Slave Output (output din slave)
 • 13 (LED + SPI) – suportă SPI, iar acest pin se foloseşte pentru SCK/SCLK – Ceas serial (output din master). De asemenea, pe placă este încorporat un LED care este conectat la acest pin. Când pinul este setat pe valoarea HIGH este pornit, când are valoarea LOW este oprit.
 • 14 (GND) – împământare. Aici se pune negativul.
 • 15 (AREF) – Analog REFference pin – este utilizat pentru tensiunea de referinţă pentru intrările analogice. Se poate controla folosind funcţia analogReference().
 • 16 (SDA) – comunicare I2S
 • 17 (SCL) – comunicare I2S

 

În partea de jos.

Există o serie de 6 pini pentru semnal analogic, numerotaţi de la A0 la A5.

Fiecare din ei poate furniza o rezoluţie de 10 biţi (adică maxim 1024 de valori diferite). În mod implicit se măsoară de la 0 la 5 volţi, deşi este posibil să se schimbe limita superioară a intervalului lor folosind pinul 15 AREF şi funcţia analogReference(). De asemenea, şi aici anumiţi pini au funcţii suplimentare descrise mai jos:

 1. A0 standard analog pin
 2. A1 standard analog pin
 3. A2 standard analog pin
 4. A3 standard analog pin
 5. A4 (SDA) suportă comunicarea prin 2 fire (I2C (I-two-C) sau TWI (Two wire interface)). Acest pin este folosit pentru SDA (Serial Data) la TWI.
 6. A5 (SCL) identic cu pinul 4, doar că acest pin este folosit pentru SCL (Serial Clock) la TWI. Pentru controlul TWI se poate folosi librăria Wire.

Lângă pinii analogici arătaţi mai există o secţiune de pini notată POWER.

Acestia sunt ( începând de lângă pinul analog A0) :

 • 1 Vin – intrarea pentru tensiune din sursă externă (input Voltage)
 • 2 GND – negativul pentru tensiune din sursă externă (ground Voltage)
 • 3 GND – negativ. Se foloseşte pentru piesele şi componentele montate la arduino ca şi masă/împământare/negativ.
 • 4 5V – ieşire pentru piesele şi componentele montate la arduino. Scoate fix 5V dacă placa este alimentată cu tensiune corectă (între 7 şi 12 v)
 • 5 3,3V – ieşire pentru piesele şi senzorii care se alimentează la această tensiune. Tensiunea de ieşire este 3.3 volţi şi maxim 50 mA.
 • 6 RESET – se poate seta acest pin pe LOW pentru a reseta controlerul de la Arduino. Este de obicei folosit de shield-urile care au un buton de reset şi care anulează de obicei butonul de reset de pe placa Arduino.
 • 7 5VREF – este folosit de unele shield-uri ca referinţă pentru a se comuta automat la tensiunea furnizată de placa arduino (5 volţi sau 3.3 volţi) (Input/Output Refference Voltage)
 • 8 pin neconectat, este rezervat pentru utilizări ulterioare (la reviziile următoare ale plăcii probabil).

Comunicarea cu calculatorul, altă placă arduino sau alte microcontrolere se poate realiza fie prin portul USB (şi este văzut ca un port standard serial COMx), fie prin pinii 0 şi 1 (RX şi TX) care facilitează comunicarea serială UART TTL (5V). Folosind librăria SoftwareSerial.

Se poate face comunicaţii seriale folosind oricare din pinii digitali.

Pentru comunicarea I2C (TWI) este inclusă o librărie Wire. Pentru comunicarea SPI se poate folosi librăria SPI.

După cum vedeţi în imagine,in  partea dreapta, placa mai are o serie de pini marcaţi ICSP (In-Circuit Serial Programming). Aceşti pini pot fi folosiţi pentru reprogramarea microcontrolerului, sau ca pini de expansiune cu alte microcontrolere compatibile. Sunt conectaţi standard şi se poate folosi un cablu de 6 fire (MOSI, MISO, SCK, VCC, GND, şi pinul RESET).

 

Lasă un răspuns